บางทีอาจเป็นเขตแดนที่ซับซ้อนที่สุดในโลก เส้นทางจักรยานแคบๆ จะเป็นการเปิดหน้าต่างสู่พื้นที่ที่เป็นสมรภูมิของยุโรป และเป็นที่ที่วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์มาบรรจบกัน นิโคไล เมเยอร์ก้าวออกจากร้านอาหารของเขาเพื่อเสนอบทเรียนสั้นๆ เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ พื้นที่ทั้งหมดที่มีความยาวประมาณ 50 เมตรอาจเป็นเขตแดนที่ซับซ้อนที่สุดในโลกบนเส้นทางจักรยานแคบๆ

ประวัติศาสตร์ได้เปิดหน้าต่างสู่ภูมิภาคที่บางครั้งเคยเป็นสมรภูมิของยุโรปและพื้นที่ที่วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์มาบรรจบกัน เส้นทางปั่นจักรยานตามเส้นทางรถไฟปี 1899 ที่เรียกว่า Vennbahn หรือ Fens Railway ซึ่งเชื่อมต่อเมือง Aachen ประเทศเยอรมนีกับลักเซมเบิร์ก ทางรถไฟสร้างโดยรถไฟแห่งรัฐปรัสเซียนของเยอรมนีเพื่อขนถ่านหิน เหล็กและเหล็กกล้า รถไฟดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตของอุตสาหกรรมและเจริญรุ่งเรืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เมื่อมันถูกใช้เพื่อบรรทุกเสบียงทางการทหาร เมื่อการสู้รบสิ้นสุดลงสนธิสัญญาแวร์ซาย 2462ได้มอบรางวัลให้กับเบลเยียมในการโต้แย้งดินแดนของเยอรมัน พร้อมกับทางรถไฟและรางรถไฟที่เชื่อมต่อ ซึ่งรวมถึงทางเดินยาว 28 กม. ซึ่งทำให้พื้นที่หลายแห่งในเยอรมนีถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆ ของประเทศโดยสิ้นเชิง ส่วนหนึ่งถูกผนวกโดยเบลเยียมและต่อมาได้ส่งกลับไปยังเยอรมนีในปี 2501 แต่ส่วนอื่น ๆ อีกห้าแห่งยังคงเป็นอาณาเขต ซึ่งเป็นอาณาเขตที่ล้อมรอบด้วยอาณาเขตอื่นอย่างสมบูรณ์