Invisalign จัดฟันใส คือ อะไร?

Invisalign จัดฟันใส คือ อะไร? Invisalign คือ การจัดฟันใส แบบถอดได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคนไข้สามารถทราบผลการรักษาล่วงหน้าด้วยระบบ แผนการรักษา แบบ 3 มิติ เทคโนโลยี 3-D Computerized Digital Imaging ชั้นสูง โดยจะส่งข้อมูลหลังจากทันตแพทย์ออกแบบการเข้าที่ของฟันส่งตรงไปยังห้องปฎิบัติการที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นอุปกรณ์สำหรับปรับรูปแบบฟันจะถูกผลิตขึ้นมาตามแบบของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ